SLUŽBY:

- poradenstvo
- prevencia
- diagnostika
- neinvazívna (medikamentózna) liečba
- invazívna (chirurgická) liečba
- čipovanie
- terapeutický laser
- mikroskopické vyšetrenie
- ultrazvuk na odstránenie zubného kameňa
- sonografické vyšetrenie
- RTG a laboratórne vyšetrenie krvi po dohovore

© 2009 Mediahost.sk