O NÁS:

MVDr. Jaroslav Belko
- Absolvent UVL Košice

- vetrinárnou medicínou sa zaoberám viac ako 16 rokov
- mojou špecializáciou sú malé zvieratá.
- intenzívna účasť na odborných seminároch, kongresoch,sympóziách
- publikácia v odborných časopisoch

© 2009 Mediahost.sk